Disclaimer

Disclaimer van Puzzel4U

Deze website is gecreëerd door Iberia Marketing Solutions S.L., Spanje. © Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag zonder toestemming niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

Iberia Marketing Solutions S.L. is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website. Iberia Marketing Solutions S.L. sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. Iberia Marketing Solutions S.L. behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen. Op sommige website pagina’s kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iberia Marketing Solutions S.L. kan echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de site van de Registratiekamer.

Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld en regelmatig wordt geactualiseerd, kan aan de informatie op deze site geen rechten worden ontleend. Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Bezoek aan deze website zonder nadere afspraken impliceert instemming met het bovenstaande.